Koncerty relaksacyjne

Najważniejsze informacje

Koncerty autorskie

Artystyczna prezentacja utworów Sound Rituals z wykorzystaniem mis dźwiękowych jak również szerokiego spektrum instrumentów, począwszy od klasycznych poprzez etniczne aż po elektroniczne. Podczas naszych koncertów zwracamy szczególną uwagę na jakość dźwięku a w miarę zapotrzebowania wzbogacamy je o prelekcje, efekty wizualne czy różnego typu pokazy lub instalacje.